12Oct 2016

އެފް. އީ. ގެ އިމާރާތުގެ ފާރުތަކުގެ ކުލަ އާކުރުމުގެ ހަރަކާތް ތަކެއް ކުރިޔަށް ގެ ގޮސްފިއެވެ. ކުލަލުމުގެ ކަންތަށް ކުރީ އެފް.އީގެ ދަރި ވަރުން ކޮލެކެވެ. ފެސާއިން އިސްނަގައި ގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ހަރަކާތަކީ ފެސާގެ ފަރާތުން މިއަހަރު ރާވާ ހިންގަން ހުރި އިތުރު ހަރަކާތް ތަކައް ތައްޔާރު ވުމުގެ ގަތުން ހިންގި ހަރަކާތެކެވެ. ދެދުވަހަކަށް ބަހާލައިގެން ގެންދިޔަ މި ހަރަކާތުގައި ފުރަތަމަ ދުވަހުވަނީ ފާރު ދޮވެފައެވެ. އަދި ދެވަނަ ދުވަހު ވަނީ ކުލަ ލާފައެވެ. […]

20May 2016

އެހެން އަހަރު ތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް ފެސާ އިން އިސްނަގައިގެން ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށްޓަކައި ފެކަލްޓިގެ ދަރިވަރުންނާއި ގުޅިގެން ދަރިވަރުންނަށާއި ސްޓާފުނަށް ” އެފް އީ ބޮޑު މާހެފުން” ގެ ނަމުގައި މާހެފުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.   19 މެއި 2016 ވަނަރޭ ރޭގަނޑު ބޭވުނު މި ހަފްލާއަށް އަމީނީ ބިލްޑިންގ ގެ މުޅި ގޯތި ތެރެވަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ތީމް ކަމަށް ވާ “ސަގާފީ” އާއި އެއްގޮތް ވާނޭހެން ޒީނަތްތެރި  ކުރެވިފައެވެ. ހަމަ އެހެންމެ މި […]

14May 2016

ކޮންމެ އަހަރެކޭވެސް އެއްފަދައިން މި އަހަރުވެސް ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން، ހެންވޭރު އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި ވަރަށް ކުލަގަދަ ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވައިފިއެވެ.   2016 ވަނަ އަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އިން އިސްނަގައިގެން “އުފަލާމަޖާ” ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގެ ހަރަކާތްތައް ރާއްވާ ހިންގުމުގައި ފެސާ އިން ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.   “ރެއިންބޯ” މިފަހަރުގެ ތީމްއަކަށްވީއިރު، މި ހަރަކާތުގެ އެންމެ ބޯޑު މަގްސަދަކީ ފެކަލްޓީގެ ދަރިވަރުން މަސައްކަތުގެ މާހައުލަށް […]

03Apr 2016

2016 ވަނައަހަރު އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ފެކަލްޓީތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ ގޮތުންބާއްވާ ވާދަވެރި 2 ވަނަ ވޮލީ މުބާރާތުގެ ތަށިވެސް އެފް.އީ ގެ އަންހެން ޓީމު ހޯދައިފިއެވެ.   ފާހަގަ ކޮށްލަން ޖެހެނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މިމުބާރާތުގެ އަންހެންބައިގެ ތަށި ވެސް ހޯދާފައި ވަނީ އެފް.އީ އިންނެވެ. މި އީ މި ފެކަލްޓީ ތަށި ޖެހި ޖެހި ގެން ހޯދި ދެވަނަ ފަހަރެވެ.   ފައިނަލް މެޗް ކުރިޔަށް ދިޔައީ އެފް.އީ […]